داوطلب گرامی مهلت ثبت نام در آزمون مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ به پایان رسیده است